Microsoft

Ważna informacja!

Jednostki, które chcą otrzymać noty obciążeniowe za oprogramowanie zamówione w ramach umowy MPSA jeszcze w roku 2016, proszone są o składanie zamówień w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 r.

Zamówienia złożone po 15 grudnia 2016 r. zostaną rozliczone w roku 2017.

 

Microsoft Products & Services Agreement

W związku z podpisaniem przez Uniwersytet Jagielloński umowy Microsoft Products & Services Agreement (w skrócie MPSA), jednostki Uniwersytetu uzyskały możliwość zakupu do dnia 21 listopada 2019 r. licencji na oprogramowanie firmy Microsoft po bardzo korzystnych cenach.

Oprogramowanie zakupione w ramach tej umowy można, instalować i używać wyłącznie na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakupy licencji w ramach podpisanej umowy są bardziej korzystne cenowo i instalacyjnie, niż inne formy zakupów oprogramowania firmy Microsoft. W ramach umowy Microsoft Products & Services Agreement są dostępne licencje na pełny zakres oprogramowania firmy Microsoft.

Istotnym jest również fakt, że umowa obliguje jednostki do zakupu oprogramowania Microsoft wyłącznie w jej ramach, co oznacza, że nie można uzyskiwać licencji w żaden inny sposób (np. poprzez zamówienia publiczne). Wyjątkiem są pełne wersje nie-serwerowych systemów operacyjnych (w ramach MPSA licencje takie są dostępne wyłącznie jako upgrade) oraz oprogramowanie dostępne w osobnych umowach podpisanych przez poszczególne jednostki z firmą Microsoft (np. MSDN).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UJ:
http://www.uj.edu.pl/pracownicy/oprogramowanie/microsoft

Informujemy, iż dla jednostek Collegium Medicum obowiązuje inny wzór zamówienia

Wszystkie zamówienia jednostek UJ CM należy składać do Ośrodka Komputerowego UJ CM, ul. Św. Anny 12 - pok.17, tel. 422-04-11 w. 338.

Osobą udzielającą informacji dotyczących Academic Select jest pan Dariusz Drohomirecki, ul. Św. Anny 12 - pok.17, tel. 422-04-11 w. 338, drodar@cm-uj.krakow.pl.

 

Microsoft Academic Select
Cennik najczęściej zamawianego oprogramowania

Numer produktu Nazwa oprogramowania System Cena
[Euro]
Nośnik
AAA-03579 Windows 10 Professional PL upgrade   52,23 DVD
AAA-03509 Microsoft Office Professional 2016 PL Windows 58,03 DVD
AAA-03499 Microsoft Office Standard 2016 PL Windows 44,77 DVD
AAA-03204 Microsoft Access 2016 PL Windows 23,21 DVD
AAA-03549 Microsoft Excel 2016 PL Windows 22,38 DVD
AAA-03850 Microsoft Outlook 2016 PL Windows 9,95 DVD
AAA-03484 Microsoft PowerPoint 2016 PL Windows 22,38 DVD
AAA-03905 Microsoft Word 2016 PL Windows 22,38 DVD
AAA-03469 Microsoft Project 2016 Professional PL Windows 112,74 DVD
AAA-03474 Microsoft Project 2016 Standard PL Windows 67,98 DVD
AAA-03915 Microsoft Visio Professional 2016 PL Windows 58,03 DVD
AAA-03910 Microsoft Visio Standard 2016 PL Windows 29,84 DVD
AAA-03519 Microsoft Office 2016 for Mac PL Standard Mac OS 44,77 DVD
AAA-03544 Microsoft Excel 2016 for Mac Mac OS 22,38 DVD
AAA-03489 Microsoft Outlook 2016 for Mac Mac OS 9,95 DVD
AAA-03479 Microsoft PowerPoint 2016 for Mac Mac OS 22,38 DVD
AAA-03900 Microsoft Word 2016 for Mac Mac OS 22,38 DVD

Uwaga: Ceny netto wybranych produktów, licencje na 1 komputer

 

Wzór zamówienia

Oświadczenie

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118