Pomoc

Procedury konfiguracji poczty w domenie cm-uj.krakow.pl

Konfiguracja programów pocztowych dla protokołu IMAP
listy przechowywane na serwerze

OUTLOOK 2016

Windows Live Mail 2011

OUTLOOK 2013

OUTLOOK 2010

OUTLOOK 2007

OUTLOOK 2003

Outlook Express

Thunderbird

 

Konfiguracja programów pocztowych dla protokołu POP3
listy przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika

OUTLOOK 2016

Windows Live Mail 2011

OUTLOOK 2013

OUTLOOK 2010

OUTLOOK 2007

OUTLOOK 2003

Outlook Express

Thunderbird

Najczęstsze problemy związane z pocztą w domenie cm-uj.krakow.pl

Od pewnego czasu przestałem otrzymywać pocztę

Najczęstszą przyczyną nieotrzymywania nowej korespondencji jest przepełnienie konta pocztowego ponad limit przysługujących 512 MB

W celu sprawdzenia czy taka sytuacja ma miejsce zaloguj się do poczty przez stronę www: https://www.cm-uj.krakow.pl/webmail/ i sprawdź czy w lewym górnym rogu nie ma informacji o przekroczeniu limitu miejsca na serwerze.

Jeżeli twoja skrzynka przekroczyła limit dostępnego miejsca, skasuj część starej korespondencji (najlepiej zaczynając od folderów kosz, spam lub wysłane).

Dlaczego nie otrzymuję tylko niektórych listów?

W tym przypadku najczęstszą przyczyną nieotrzymywania niektórych listów jest działający na serwerze UJ CM system antyspamowy. System ten sprawdza przychodzące na serwer UJ CM listy na okoliczność podobieństwa do spamu

Jeżeli list uzyskał dużą ilość punktów w teście podobieństwa do spamu, serwer automatycznie przeniesie ten list do folderu Spam twojego konta pocztowego.

O tym jak można przeglądać folder Spam możesz przeczytać w opisie do systemu antyspamowego.

Nie mogę wysłać poczty na adresy spoza serwera UJ CM?

Jeżeli nie można wysłać poczty na adresy poza @cm-uj.krakow.pl, a w komunikacie błędu znajduje się informacja: ERROR 550: Relay not permitted to znak, że w programie do obsługi poczty nie została włączona opcja "Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia".

Autoresponder (automatyczna odpowiedź) poczty w domenie cm-uj.krakow.pl

Aby ustawić automatyczną odpowiedź konta pocztowego, należy wejść na stronę internetową http://mail.cm-uj.krakow.pl/
i następnie zalogować się do programu pocztowego Roundcube.
Będąc zalogowanym w programie pocztowym należy wybrać znajdujący się w prawym górnym rogu link ustawienia i kliknąć zakładkę autoodpowiedź. W pole tekstowe wprowadzamy treść powiadomienia, zaznaczamy pole Włączona i zapisujemy nowe ustawienia.

Uwaga: usługa autoodpowiedź odpowiada nadawcy e-maila tylko jeden raz.

Spam i system antyspamowy serwera UJ CM

Czym jest spam?

Spam jest to każda przesyłka elektroniczna, rozesłana seryjnie do wielu odbiorców, nie zamawiana przez adresatów.

Dostajesz spam, ponieważ nielegalne rozesłanie dużej ilości korespondencji jest stosunkowo tanie, natomiast spamerzy liczą na osiągnięcie korzyści majątkowych z rozesłanych nielegalnie reklam.

Co mogę zrobić aby otrzymywać jak najmniej spamu?

Głównym sposobem zabezpieczenia się przed spamem jest ochrona swojego adresu poczty e-mail przed trafieniem w ręce spamera. Warto tu zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 • nie umieszczaj swojego adresu na stronach internetowych czy forach dyskusyjnych. Spamerzy dysponują oprogramowaniem, które zbiera adresy ze stron.
 • nigdy nie odpowiadaj na spam - twoja odpowiedź będzie sygnałem dla spamerów, że ich e-mail wywołał reakcję pod drugiej stronie. O tej pory wartość tak potwierdzonego adresu znacznie wzrasta, będziesz dostawał jeszcze więcej spamu.
 • nigdy nie klikaj na linki zawarte w spamie, nawet jeśli obiecują one wypisanie z listy. Jest to równoznaczne z odpowiedzią na spam. Patrz punkt powyżej.

Uwaga: ponieważ adresy e-mail w domenach: ...@uj.edu.pl i ...@cm-uj.krakow.pl są adresami kont pracowniczym to Uniwersytet ma prawo publikować te adresy na stronach www ułatwiających kontakt z pracownikami (np. spis pracowników), tym samym adresy te są szczególnie narażone na ataki spamerów. Aby temu zapobiec Uniwersytet wdrożył na swoich serwerach systemy antyspamowe.

Jak działa system antyspamowy dla poczty w domenie cm-uj.krakow.pl?

Na serwerze pocztowym UJ CM zostały wdrożone dwa zabezpieczenia antyspamowe:

 • Sprawdzenie nadawcy - bardzo często adres nadawcy umieszczony w spamie jest fikcyjny. Spamerzy chcą w ten sposób ukryć prawdziwego nadawcę wiadomości, aby nie ponieść żadnej odpowiedzialności prawnej. Pierwszym krokiem systemu antyspamowego jest sprawdzenie czy nadawca listu wogóle istnieje. Jeżeli nie uda się potwierdzić istnienia konta nadawcy wiadomości to taki email jest natychmiast oznaczany jako spam.
   
 • Sprawdzenie treści emaila - drugim krokiem systemu antyspamowego jest porównanie treści wiadomości na okoliczność występowania w niej słów i zwrótów sugerujących, że to może być spam. W tym przypadku każdy list jest indywidualnie oceniany i zostają mu przyznane punkty: X-CMUJ-SPAM-Score: ...
  Czym więcej punktów otrzyma list tym bardziej jest on treściowo podobny do spamu. System antyspamowy ma wpisaną regułę, że każdy list który otrzyma ponad 5 punktów X-CMUJ-SPAM-Score jest oznaczany jako spam.
  Ciekawostką tego zabezpieczenia jest fakt, że może ono być "uczone" przez użytkowników jakie listy należy uznawać za spam.

Po zakończeniu analizy listów, wszystkie wiadomości, które zostały oznaczone jako spam, serwer automatycznie przeniesie do folderu Spam i tam będą one przechowywane przez okres 30 dni. Po upływie tego czasu, wiadomości te są samoczynnie kasowane.

Co należy uczynić aby zobaczyć folder Spam?

Znajdujący się na serwerze folder Spam jest widoczny dla wszystkich użytkowników odbierających pocztę poprzez stronę www (https://www.cm-uj.krakow.pl/webmail/) lub za pomocą protokołu IMAP. Folder ten nie jest widoczny dla osób odbierających pocztę za pomocą programów pocztowych skonfigurowanych na korzystanie z protokołu POP3.

Jeżeli nie widzisz u siebie folderu Spam tzn., że najprawdopodobniej odbierasz poczę korzystając z serwera POP3, w takim przypadku powinieneś co jakiś czas sprawdzać pocztę poprzez stronę www: https://www.cm-uj.krakow.pl/webmail/
i przejrzeć czy w folderze Spam nie ma w nim ważnych listów, które nie dotarły do Ciebie.

Dlaczego e-mail skierowany do mnie trafił do Spamu?

Aby dowiedzieć się dlaczego e-mail został umieszczony w folderze Spam należy przejrzeć szczegóły nagłówka wiadomości.

W tym celu:

 • korzystając z poczty przez stronę www, należy wyświetlić interesującą nas wiadomość i wybrać opcję "Pokaż cały nagłówek";
 • korzystając z programu pocztowego skonfigurowanego do współpracy z serwerem IMAP, wystarczy zaznaczyć interesującą nas wiadomość, nacisnąć na prawy klawisz myszki i wybrać opcję Właściwości, a następnie zakładkę Szczegóły;

W pokazanym nagłówku należy odnaleźć sekcje X-CMUJ-SPAM-Score: oraz X-CMUJ-SPAM-Report: gdzie będą znajdowały się szczegółowe informacje o tym dlaczego ten list został uznany przez serwer za spam.

Jak użytkownicy serwera poczty mogą "uczyć" system antyspamowy?

System antyspamowy polegający na analizie treści listów może być przez użytkowników serwera, pouczony o tym, które listy ma traktować za spam.

 • Aby poinformować system antyspamowy, że otrzymywane listy są spamem należy odesłać list jako "Prześlij dalej jako załącznik" na adres: antispam@cm-uj.krakow.pl wpisując w pole tematu słowo spam. Wkrótce po wysłaniu takiego e-maila system odeśle nam potwierdzenie otrzymania tej informacji.
 • Jeżeli chcemy poinformować system antyspamowy, że otrzymywane listy nie są spamem należy odesłać list jako "Prześlij dalej jako załącznik" na adres: antispam@cm-uj.krakow.pl wpisując w pole tematu słowo ham (po angielsku "szynka"). Wkrótce po wysłaniu takiego e-maila system odeśle nam potwierdzenie otrzymania tej informacji.
 • Jeżeli chcemy wycofać się z powyższych decyzji, należy wspomniany list jeszcze raz odesłać jako "Prześlij dalej jako załącznik" pod adres: antispam@cm-uj.krakow.pl wpisując w pole tematu słowo forget.

Uwaga: każdy list wysłany do systemu antyspamowego powiększa o pewną ilość punktów X-Spam-Score listów o podobnej treści, nie oznacza to jednak, że w/w listów nigdy nie będziemy już otrzymywać. Do skutecznego "nauczenia" systemu antyspamowego konieczne jest przesłanie podobnych zgłoszeń przez różnych użytkowników serwera.

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118