Korzystanie z komputera

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera

Poniżej przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z komputera:

 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe i dbać o jego bieżącą aktualizację,
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowanie, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf,
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie w komputerze należy zachować szczególna rozwagę, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,
 • nawet najlepsze oprogramowanie nie zastąpi Państwa uwagi oraz rozsądku przy korzystaniu z komputerów,
 • w przypadku kiedy macie Państwo wątpliwości co do kwestii bezpieczeństwa na Państwa komputerze, prosimy o skontaktowanie się z bardziej doświadczonym użytkownikiem komputera, specjalista informatykiem lub dostawcą Państwa komputera lub oprogramowania,
 • dla bezpieczeństwa hasła należy okresowo zmieniać.

 

Zasady tworzenia dobrych haseł

Poniżej podajemy zasady tworzenia dobrych haseł:

 • hasło powinno mieć długość co najmniej 8 znaków,
 • hasło powinno zawierać co najmniej 2 znaki inne niż litery, np: liczby, znaki specjalne (!@#$%^&*<>? itp.),
 • hasło nie powinno być prostym słowem występującym w jakichkolwiek słownikach, ani też słowem o odwróconej kolejności liter,
 • hasłami nie powinny być imiona, nazwiska, powszechne nazwy własne, tytuły, nazwy miejscowości itp.,
 • hasło nie jest dobre jeśli powstaje przez dodanie cyfr na końcu lub początku słowa, imienia, lub nazwy (np: anna12),
 • w konstrukcji hasła nie powinno się  używać elementów danych osobistych, np: daty urodzenia, adresu, numerów dokumentów,
 • wskazane jest używanie przemieszanych wielkich, małych liter, cyfr i znaków specjalnych,
 • hasło nie powinno być ciągiem znaków występujących obok siebie na klawiaturze, np: qwerty, 12345,
 • nigdy nie należy używać haseł podanych jako przykłady w tekstach na temat dobrych haseł.

 

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118