Usługi - Laboratorium komputerowe

Laboratorium Komputerowe przeznaczone jest dla studentów UJ CM. Posiada ono 10 stanowisk komputerowych podłączonych do sieci internet z zainstalowanym pakietem MS Office 2010.

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118