Usługi - poczta

Konta pracownicze UJ w domenie @uj.edu.pl

Za utrzymanie pracowniczych i studenckich kont poczty w domenie: ...@uj.edu.pl odpowiedzialna jest
Sekcja Usług Sieciowo-Serwerowych UJ.

Wszelkie problemy z funkcjonowaniem w/w kont prosimy zgłaszać na:

 

Konta UJ CM w domenie @cm-uj.krakow.pl

Konto pocztowe na serwerze UJ CM mogą posiadać:

 1. Pracownicy UJ CM
 2. Studenci UJ CM oraz studenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców,
 3. Jednostki organizacyjne UJ CM,
 4. Osoby i jednostki nie związane z UJ CM na podstawie zgody kierownika Ośrodka Komputerowego.

W celu założenia konta należy z adresu poczty UJ (...@uj.edu.pl) przesłać na adres:
poczta@cm-uj.krakow.pl e-mail zawierający:

- imię i nazwisko,
- propozycję adresu konta w domenie: ...@cm-uj.krakow.pl

Wszelkie problemy z funkcjonowaniem poczty UJ CM prosimy zgłaszać na:

Pojemości kont pocztowych na sewerze UJ CM:

 • Konta pracownicze: 2 GB,

Sposoby odbierania poczty na sewerze UJ CM:

Pocztę na serwerze UJ CM można odbierać następująco:

 • Przez stronę www - aby skorzystać z tej metody wystarczy zalogować się na stronę www: https://webmail.cm-uj.krakow.pl podając swój adres e-mail i hasło.

   
 • Przez protokół internetowy IMAP
  (poczta jest przechowywana na serwerze UJ CM)

  W programie do odbioru poczty należy podać:
  serwer poczty przychodzącej: imap.cm-uj.krakow.pl
  (szyfrowanie poczty: SSL, port: 993)
  serwer poczty wychodzącej: smtp.cm-uj.krakow.pl
  (szyfrowanie poczty: SSL, port: 465)
  użytkownik: adres e-mail
  hasło: hasło

Uwaga: aby można było wysyłać pocztę z serwera UJ CM należy zaznaczyć w programie pocztowym opcję "serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia"

Zmiana hasła do konta UJ CM

W celu zmiany hasła dostępu do konta pocztowego na serwerze UJ CM, należy zalogować się do programu pocztowego Roundcube, znajdujący się na stronie internetowej https://webmail.cm-uj.krakow.pl. Następnie wejść do "Ustawień" i wybrać kartę "Hasło".

Przypominamy, iż hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków, oraz użyta kombinacja liter i cyfr nie powinna tworzyć logicznej całości.

W celu zresetowania hasła należy z adresu poczty UJ (...@uj.edu.pl) przesłać na adres poczta@cm-uj.krakow.pl e-mail zawierający prośbę o zresetowanie hasła do skrzynki o adresie XXX@cm-uj.krakow.pl.

Automatyczna odpowiedź - autoresponder

W celu konfiguracji automatycznej odpowiedzi konta pocztowego (autoresponder, vacation), należy zalogować sie na stronie internetowej https://webmail.cm-uj.krakow.pl, wybrać znajdujący się w prawym górnym rogu link ustawienia i kliknąć zakładkę autoodpowiedź. W pole tekstowe wprowadzamy treść powiadomienia, zaznaczamy pole Włączona i zapisujemy nowe ustawienia. Dobrą praktyką jest podawanie w treści daty terminu nieobecności.

Uwaga: usługa autoodpowiedź odpowiada danemu nadawcy e-maila tylko jeden raz.

 

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118