Usługi - Sieci i dostęp do internetu

Ośrodek Komputerowy UJ CM udostępnia łączność z Internetem, a w szczególności:

  • sprawuje nadzór nad wykorzystaniem pasma dostępu do Internetu
  • zapewnia ochronę sieci szkieletowej przed nieautoryzowanym dostępem
  • wdraża usługi filtrowania i blokowania niepożądanych protokołów na poziomie całej sieci, podsieci lub pojedynczego urządzenia
  • administruje pulą dostępnych publicznych adresów IP
  • współpracuje z ACK Cyfronet AGH w zakresie sieci komputerowych
  • zapewnia ciągłość obsługi sieci, na bieżąco usuwa awarie
  • dba o właściwy rozwój sieci UJ CM

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118