Ośrodek Komputerowy CM


Startujemy

O Ośrodku Komputerowym CM


Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zarządza infrastrukturą informatyczną UJ CM w zakresie sieci światłowodowej, sieci bezprzewodowej oraz centralnych serwerów pocztowych i WWW. Realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.

Sprawuje także nadzór nad systemami informatycznymi w Administracji UJ CM.

Do głównych zadań Ośrodka Komputerowego UJ CM należą:

Siedziba Ośrodka Komputerowego UJ CM
  • eksploatacja oraz koordynacja dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i administracyjnych systemu informatycznego zainstalowanego w Ośrodku,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie wdrażania narzędzi i technologii informatycznych,
  • propagowanie stosowanych w Ośrodku metod i technologii informatycznych,
  • administracja i rozwój sieci komputerowych Uczelni,
  • organizacja kursów, konferencji i szkoleń z dziedziny informatyki,
  • pomoc przy zakupie sprzętu i oprogramowania dla jednostek Uczelni,
  • udostępnianie specjalistycznych serwerów i baz danych,
  • śledzenie rozwoju technologii informatycznych.

Aktualności


Poradnik do Systemu Ankietowego UJ CM

14.06.2017
Przygotowaliśmy nowy poradnik do Systemu Ankietowego UJ CM. Mamy nadzieję, że dzięki niemu samodzielne przygotowanie ankiety będzie jeszcze łatwiejsze.
Poradnik jest dostępny tutaj.
Jeżeli w przygotowaniu ankiety, potrzebna będzie pomoc, zapraszamy do kontaktu:

Zespół Ośrodka Komputerowego UJ CM

>> Więcej

Usługi


Kontakt


ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: 12 422 99 63 wew. 9
e-mail: ok@cm-uj.krakow.pl