System Badań Ankietowych

Ośrodek Komputerowy UJ CM oferuje system dający możliwość uruchamiania ankiet ON-LINE.

Ankiety mogą być wykorzystywana do przeprowadzania badań, zbierania opinii etc.

System pozwala na tworzenie kwestionariuszy, zarówno w formie tradycyjnej (do druku), jak i elektronicznej (ankiety).

Przygotowane ankiety można publikować w Internecie a także rozsyłać zaproszenia do ich wypełniania przy pomocy wbudowanej książki adresowej.
Wszystkie odpowiedzi, które zostaną udzielone w danym badaniu są automatycznie rejestrowane przez system i umieszczane w centralnej bazie. Dzięki temu twórca ankiety ma zawsze łatwy dostęp do wszystkich zebranych przy jej pomocy wyników.

W celu nadania uprawnień / uruchomienia ankiety, prosimy o kontakt pod adresem ok@cm-uj.krakow.pl

 

 

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118