Usługi - Zasoby biblioteczne

Biblioteka Medyczna we współpracy z Ośrodkiem Komputerowym UJ CM oferuje zdalny dostęp do źródeł medycznej informacji naukowej spoza sieci uczelnianej UJ CM. Usługa obejmuje dostęp poprzez serwer Proxy do zasobów, które są kupowane przez Bibliotekę Medyczną wspólnie z Biblioteką Jagiellońską (dla całej sieci uniwersyteckiej), oraz do tych zasobów, dla których licencja zezwala na dostęp jedynie z komputerów UJ CM.

Wyjątek stanowi korzystanie z baz danych Reaxys i Chemical Abstracts SciFinder, które muszą odbywać się poprzez extranet Uniwersytetu Jagiellońskiego z uwagi na dodatkowe szyfrowane połączenia.

Warunki dostępu

Osoba, która chce korzystać z zasobów poza siecią UJ CM np. z komputerów domowych, uzyskuje prawo do tej usługi po spełnieniu następujących warunków:

 1. Jest pracownikiem lub studentem UJ CM lub osobą realizującą prace badawcze we współpracy z UJ Collegium Medicum na podstawie umów cywilno-prawnych.
 2. Posiada aktywne konto biblioteczne w UJ CM.
 3. Prześle e-mailem na adres wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl prośbę o uruchomienie zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych (e-mail powinien zawierać numer karty bibliotecznej) lub wypełni odpowiedni formularz ustanowienia konta bibliotecznego dostępny pod adresem http://www.bm.cm.uj.edu.pl/uslugi/zapisy

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

 1. uruchomić przeglądarkę
 2. wybrać Narzędzia - > Opcje internetowe
 3. otworzyć zakładkę Połączenia kliknąć Ustawienia sieci LAN (w przypadku korzystanie z medemów telefonicznych należy kliknąć w Ustawnienia połączenia telefonicznego)
 4. w sekcji konfiguracja automatyczna zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisać adres: http://libproxy.cm-uj.krakow.pl/proxy.pac
 5. zatwierdzić klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie.
 6. po wejściu na zasób udostępniany przez Proxy UJ CM powinno pojawić się,  przed załadowaniem strony www, okienko z zapytaniem  o login i hasło, gdzie należy wprowadzić dane konta UJ CM

Uwaga

Czasami dla uwzględnienia ustawnień Proxy UJ CM przez przeglądarkę konieczne jest usunięcie tymczasowych plików internetowych (tzw. wyczyszczenie cache'a). Aby to wykonać należy:

 1. uruchomić przeglądarkę
 2. wybrać Narzędzia - > Opcje internetowe
 3. otworzyć zakładkę Ogólne i w sekcji Historia przeglądania kliknąć Usuń
 4. zaznaczyć opcję Usuń całą zawartość offline i kliknąć przycisk OK

Konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox

 1. uruchomić przeglądarkę
 2. wybrać Opcje - > i wejść na zakładkę Zaawansowane
 3. otworzyć zakładkę Sieć i kliknąć Ustawienia
 4. w sekcji Ustawienia połączenia zaznaczyć opcję Adres URL automatycznej konfiguracji Proxy (przy przycisku "Odśwież") oraz wpisać adres: http://libproxy.cm-uj.krakow.pl/proxy.pac
 5. zatwierdzić klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie.
 6. po wejściu na zasób udostępniany przez Proxy UJ CM powinno pojawić się,  przed załadowaniem strony www, okienko z zapytaniem  o login i hasło, gdzie należy wprowadzić dane konta UJ CM

Uwaga

Czasami dla uwzględnienia ustawnień Proxy UJ CM przez przeglądarkę konieczne jest usunięcie tymczasowych plików internetowych (tzw. wyczyszczenie cache'a). Aby to wykonać należy:

 1. uruchomić przeglądarkę
 2. wybrać Opcje
 3. otworzyć zakładkę Prywatność i w sekcji Historia kliknąć wyczyścić ostatnią historię lub usunąć pojedyncze ciasteczko
 4. kliknąć przycisk OK

Konfiguracja przeglądarki Google Chrome

 1. uruchomić przeglądarkę
 2. wybrać Ustawienia
 3. w sekcji Sieć kliknąć w Zmień ustawienia serwera Proxy
 4. otworzyć zakładkę Połączenia kliknąć Ustawienia sieci LAN (w przypadku korzystanie z medemów telefonicznych należy kliknąć w Ustawnienia połączenia telefonicznego)
 5. w sekcji konfiguracja automatyczna zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisać adres: http://libproxy.cm-uj.krakow.pl/proxy.pac
 6. zatwierdzić klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie.
 7. po wejściu na zasób udostępniany przez Proxy UJ CM powinno pojawić się,  przed załadowaniem strony www, okienko z zapytaniem  o login i hasło, gdzie należy wprowadzić dane konta UJ CM

Uwaga

Czasami dla uwzględnienia ustawnień Proxy UJ CM przez przeglądarkę konieczne jest usunięcie tymczasowych plików internetowych (tzw. wyczyszczenie cache'a). Aby to wykonać należy:

 1. uruchomić przeglądarkę
 2. wybrać Historia
 3. kliknąć Wyczyść dane przeglądarki

Konfiguracja przeglądarki Safari w systemie MAC OS X

 1. otworzyć Właściwości Systemu
 2. wybrać Sieć
 3. wybrać aktualne połączenie internetowe i wejść w opcje Zaawansowane
 4. przejść do zakładki: Proxy
 5. w sekcji Proxy zaznaczamy opcje Automatyczna konfiguracja proxy i w polu Plik konfiguracji proxy URL wpisujemy adres: http://libproxy.cm-uj.krakow.pl/proxy.pac
 6. zatwierdzić klikając przycisk OK.
 7. po wejściu na zasób udostępniany przez Proxy UJ CM powinno pojawić się,  przed załadowaniem strony www, okienko z zapytaniem  o login i hasło, gdzie należy wprowadzić dane konta UJ CM

Uwaga

Czasami dla uwzględnienia ustawnień Proxy UJ CM przez przeglądarkę konieczne jest usunięcie tymczasowych plików internetowych (tzw. wyczyszczenie cache'a). Aby to wykonać należy:

 1. uruchomić przeglądarkę
 2. wybrać Historia
 3. kliknąć Wyczyść dane przeglądarki

Konfiguracja urządzeń mobilnych

Ośrodek Komputerowy UJ CM nie oferuje wsparcia dla urządzeń mobilnych.

Kontakt

Ośrodek Komputerowy UJ CM

ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: +48 (12) 422 99 63 wewn. 118